ارسال شده از darbare.com

اینجا را ببینید.

آیا می‌توانید این قضیه را اثبات ریاضی کنید؟ اگر موفق شدید راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

سایت اصلی پروژه Beyond سامسونگ

Olga Alexandrova vs Nadezda Stojanovic, Herceg Novi, 2001

راه حل را در قسمت نظرات بنویسید.

منبع اصلی این عکس بلاگ جالب اکسنتیا است که مطالب مفیدی را در مورد مباحث مربوط به IT به اشتراک میگذارد