ارسال شده از niloofarpub.com
تللو يكي از تراژدي هاي ويليام شكسپير William Shakespear است و به نظر مي رسد حدود سال 1603 و بر اساس يك داستان كوتاه ايتاليايي به نام سردار مغربي (مراكشي) و به قلم سينتيو Cinthio (انتشار در سال 1565)، نوشته شده باشد. اين نمايشنامه حول چهار كاراكتر اصلي مي چرخد: اتللو Othello، يك ژنرال مغربي در سپاه ونيز، همسرش دزدمونا Deasdemona، افسرش كاسيو Cassio و افسر ديگرش اياگو Iago. داستان تم­هاي متنوع نژادپرستي، عشق، حسد و خيانت را دارد و هنوز در جوامع تئاتري اجرا مي­شود و بر اساس آن فيلم، اپرا و ... نيز ساخته شده است.

بیشتر ببینید