• 6 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی virastari.persianblog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    وجه فعل در جمله‌های شرطی