• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نشود دل ز خیال دو جهان سیر، هنوز - چشم شوخ تو دل تنگ طلب می‌سازد