• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مبارک باد گویی بر تو این گفتار و این معنی - که من با او بگفتم هر چه او گفت آن چنان کردم