• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر که باشد در جهان از نیک و بد - پیش ما یکسان بود بی شک خرد