• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تا کی ز جفا و جور شبها - بر من ز فراق او نهی جان