• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «دل آزرده‌ام» از جور تو در سینه تنگ است