• 11 ماه پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از بس که به فکر آن نگار افتادم - یک بند چو زلف بر کنار افتادم