درباره khalil

محمد خلیل‌بیگی هستم.علاقه‌ی من به آسمان شب بالای سرم از همان سال‌های کودکی شکل گرفت و برای نشان دادن آنچه من را شیفته‌ی خود کرده بود عکس ملموس‌ترین راه بود.

بیشتر ببینید