همه پست‌ها

23

26

درباره منحنی‌های وات در ویکی پدیا بخوانید

22

21

20

20

17

18

19

Koch snowflake یا برف دانه کوخ با ادامه تبدیل نمایش داده شده در شکل و بصورت حد دنباله در بی‌نهایت تعریف میشود.

اگر موفق به محاسبه مساحت این شکل و اثبات نامتناهی بودن محیط آن شدید پاسخ رد قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

17

26

19

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

22

19

24

15

15

26

27

24

29

بیشتر ببینید