همه پست‌ها

برای اولین یک میلیون رقم اول عدد پی، اگر رقم برابر صفر است به سمت بالا، اگر ۱ است در جهت ۳۶ درجه، اگر ۲ است در جهت ۷۲ درجه ... حرکت کن.پس از هر ۱۰۰ هزار رقم، رنگ را عوض کن.

13

بعد از پوشاندن كيك قيف هاي بستني را كه بصورت نيمه برش زده ايد دور كيك بچسبانيد و سپس خامه روي قيفها را بصورت بستني با ماسوره بزرگ بريزيد. 

آیا می‌توانید این قضیه را اثبات ریاضی کنید؟ اگر موفق شدید راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

توجه داشته باشيد كه اين نوع تزئين را روي كيكي كه با كرم كره اي پوشانده أيد انجام دهيد. در صورت انجام روي كيك پوشانده شده با خامه بدليل رطوبت زياد خامه، رنگ اسمارتيز ها جذب خامه شده و كيك ظاهري نازيبا پيدا خواهد كرد. 

13

11

11

بیشتر ببینید