همه پست‌ها

در دنیای ریاضیات مساله‌هایی وجود دارند که حل نشده‌اند. بعضی از این مساله‌ها آنقدر پیچیده‌اند که حتی فهمیدن آن‌ها نیاز به زمان و انرژی زیادی دارد. ولی برخی دیگر از این مساله‌ها بسیار ساده بوده و پیشنیاز چندانی ندارند. حدس کولاتز در عین سادگی از سخت‌ترین مسائل حل نشده ریاضی به حساب می‌آید. توجه کنید که برای بیان این حدس به چیزی غیر از چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) نیاز نداریم.

11

13

19

12

13

بیشتر ببینید