همه پست‌ها

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

11

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید. ضمنا مسئله را در حالتی که اضلاع به n قسمت مساوی تقسیم شوند بررسی و نتیجه را به اشتراک بگذارید.

13

11

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید

12

Canary song
roses
I wish it wasn't any cage

 


ترانه ی قناری،
گل سرخ،
من آرزو میکنم
کاش نباشد,میله ی قفس
—-------------------------------
کلمات کلیدی:
I wish
من آرزو میکنم
Canary
قناری
cage
قفس
song
ترانه
roses
گل سرخ

ترجمه ابوالقاسم کریمی فرزندزمین

13

قضیه ناپلئون:‌ برای هر مثلث دلخواه با اتصال مراکز  مثلث‌های متساوی الاضلاع بنا شده روی اضلاع، یک مثلث‌ متساوی الاضلاع بدست می‌آید. 

 

اگر موفق به اثبات این قضیه شدید تصویری از راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

13

21

پاسخ را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

#مسئله

11

اگر موفق به اثبات این قضیه شدید، تصویری از اثبات خود را به قسمت نظرات بفرستید.

21

راه حل خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

#مسئله

12

16

برای هر شکل و هر راستای دلخواه میتوان خطی رسم کرد که مساحت شکل را به هر نسبت دلخواه تقسیم کند. 

اگر موفق به اثبات این ادعا شدید استدلال خود را در قسمت نظرات ارائه کنید.

دانلود کتاب صوتی کنت مونت کریستوامتیاز به این مطلب! کتاب صوتی کنت مونت کریستو دانلود کتاب صوتی کتاب صوتی “کنت مونت کریستو”، اثر الکساندر دوما داستانی چنان پرحادثه را روایت می کند که در آن هر ثانیه آبستن اتفاقی تازه و چرخشی دیگر در [...]

38

وزن شعر کلاسیک فارسی، براساس طول مصرع‌ها و چیدمان هجاهای هر مصرع تعیین می‌شود. در آثار باقیمانده از شعرای کلاسیک می‌توان بیش از صد نوع الگوی وزنی مختلف پیدا کرد. روش‌های متنوعی برای تشخیص وزن شعر پیشنهاد شده که همگی بر اساس تبدیل رشته کلمات به هجاهای کوتاه، بلند و سپس ترکیب هجاها با لحاظ یکسری قوانین ویژه و استثنائات (اختیارات شاعری) کار می‌کنند. 

در این پروژه تشخیص وزن شعر با روش‌ یادگیری عمیق صورت گرفته است. برای این کار مدلی بر اساس شبکه عصبی بازگشتی طراحی شده است. این مدل صرفا با دیدن نمونه‌هایی از وزن‌هایی که بصورت دستی یا با استفاده از ابزارهای آنلاین استخراج شده آموزش دیده است. برای اطمینان از صحت عملکرد مدل از یک مجموعه داده آزمایشی با بیش از ۶۰هزار بیت در ۵۰ وزن مختلف استفاده شده است. هیچ کدام از این نمونه‌ها قبلا به مدل آموزش داده نشده است و با این وجود مدل قادر به تشخیص کاملا صحیح ۹۷.۸% الگوهای وزنی این نمونه‌ها است.

با مرور مقالات منتشر شده در زمینه تشخیص وزن شعر به نظر میرسد که تشخیص وزن شعر با این روش و دقت برای اولین بار انجام شده است.کارهای دیگری که در وبگاه عروض و  سرود توسط پیشگامان تشخیص رایانه‌ای وزن شعر انجام شده از روش‌های آماری یا rule-based استفاده کرده‌اند.

وزن‌یاب هوشمند موضوع این پروژه در وبگاه نوسخن در دسترس قرار دارد:

http://www.nosokhan.com/vaznyab

اگر در مورد این پروژه نظر یا سوالی دارید لطفا در قسمت نظرات مطرح کنید.

17

چنانچه‌‌ موفق با اثبات این‌ ادعا شدید تصویری از راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

32

18

پاسخ خود را در قسمت نظرات وارد کنید

بیشتر ببینید