• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «تا دلم در خم گیسوی تو شد مست و خراب» - می‌کشد هر نفس از غصه مرا چون قلاب