همه پست‌ها

11

17

فرض کنید  \({\sum _{i=0}^{\infty }b_{i}}\) و \({\sum _{i=0}^{\infty }a_{i}}\) دو سری نامتناهی باشند. در این صورت جملات سری حاصلضرب این دو سری برابر است با

\(c_k=\sum_{l=0}^k a_l b_{k-l}\)

 

 

 

16

منحنی برنولی (Lemniscate of Bernoulli) در نجوم آماتوری کاربرد دارد و به شکل علامت بی‌نهایت است و با فرمول زیر رسم می‌شود:

{\displaystyle (x^{2}+y^{2})^{2}=2d^{2}\,(x^{2}-y^{2}).}

اگر موفق به یافتن راه حل شدید، جواب را در قسمت نظرات وارد کنید

#شطرنج #پازل #تاکتیک

10