تا حالا برای شما هم پیش آمده لباسی را که تازه خریده‌اید برای شستن درون لباسشویی انداخته باشید و بعد از شست‌وشو با ظاهر رنگ‌و رو رفته لباس مواجه شوید؟ شاید پیش خودتان فکر کردید جنس لباس خوب نبوده و احتمالا با خرید لباس کلاه سرتان رفته است؛ درصورتی که مشکل از بی‌دقت بودن به اتیکت لباس است که هشدار را به ما داده بوده و ما غافل از آن لباس را شستیم. لینک را ملاحظه کنید.

بیشتر ببینید