• 7 سال پیش beingalitaheri واقعیت مجازی izugar.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دوربین 360درجه سه‌بعدی (استریوسکوپیک) حرفه‌ای به نسبت ارزان قیمت 2200$