• 6 سال پیش beingalitaheri واقعیت مجازی thenextweb.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تصویر ویدیویی داینامیک با قابلیت تعاملی بودن، ابداع شده توسط محققیقن دانشگاه MIT