• 8 سال پیش Ali تبلیغات بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آینده نه‌چندان روشن کپی‌رایتینگ در ایران | گفتگوی رضا اسلام پناه با روزنامه فرصت امروز | نرگس فرجی