• 7 سال پیش hosseinjavani کتابخوانی filmjavani.blog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی کتاب رویای آمریکایی -درون مایه های اساسی سینمای آمریکا جلد اول/نوشته‌ی میشل سیوتا/ ترجمه‌ی نادر تکمیل همایون/نشر چشمه