• 9 سال پیش hosseinjavani کتابخوانی filmjavani.blog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کابوس آمریکایی/درون مایه‌های اساسی سینمای آمریکا جلد دوم/نوشته‌ی میشل سیوتا/ ترجمه‌ی نادر تکمیل همایون/نشر چشمه