• 8 سال پیش hosseinjavani کتابخوانی filmjavani.blog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی کتاب« اتاق روشن»(اندیشه‌هایی درباره‌ی عکاسی) رولان بارت/ نیلوفر معترف/ نشر چشمه