• 6 سال پیش darbare ویرایش تصاویر lenzak.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این عکس ها با چرخش دوربین طی عکاسی با نوردهی طولانی خلق شده اند