• 6 سال پیش darbare ویرایش تصاویر lenzak.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۴ اصل نورپردازی پایه که ای کاش در شروع عکاسی ام آنها را می دانستم