• 7 سال پیش darbare درست‌نویسی persiandee.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ساختار ارگاتیو چیست، و چرا کُردی از آن‌چه فکر می‌کنیم هم جالب‌تر است