• 7 سال پیش darbare درست‌نویسی persiandee.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فعل مرکب پیروز می‌شود، چون به آن نیاز داریم