• 7 سال پیش darbare ویرایش تصاویر lenzak.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چگونه از یک ترفند عکاسی قدیمی برای ایجاد عکس های دیجیتال سورئال استفاده کنیم