• 6 سال پیش darbare ویرایش تصاویر lenzak.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آموزش عکاسی از آسمان به شکل هرم با چرخاندن دوربین طی نوردهی طولانی