• 8 سال پیش farzad فوتبال footballik.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به بهانه زادروز سهراب سپهری؛ متن نامه ی فوتبالی او برای کیهان ورزشی