• 8 سال پیش farzad فوتبال footballik.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اتهام رشوه به فدراسیون فوتبال آلمان برای کسب میزبانی جام جهانی ۲۰۰۶