• 5 سال پیش arman گجت بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سوالات مربوط به انتخاب گوشی همراه مناسب را بپرسید