• 5 سال پیش farzad فوتبال footballik.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حکم محرومیت ۸ ساله برای بلاتر و پلاتینی