• 5 سال پیش farzad فوتبال footballik.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نتیجه یک تحقیق علمی: راست پا ها ضربات کات دار بهتری می زنند!