• 5 سال پیش farzad فوتبال footballik.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برای آغاز سرمربیگری زیدان؛ او چطور خودش را در جایگاه رهبری رئال قرار داد؟