• 10 روز پیش borna_noavaranpouya طراحی صنعتی borna3d.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    صلبیت و استحکام پرینتر سه بعدی