• 5 سال پیش fatemek شعر فارسی بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اعتراض مریدان در خلوت وزیر - شعری از مولانا