• 5 سال پیش Nima معماری designmatters.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    خانه‌ای در برزیل، ساخته شده با سه متریال متفاوت