• 5 سال پیش Nima گرافیک designmatters.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    لوگو اینستاگرام و واکنش دیزاینر‌ها به بازطراحی آن