• 4 سال پیش mohammad گجت digiato.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ایجاد بزرگترین آتش سوزی کنترل شده در فضا توسط ناسا