• 6 سال پیش Nima معماری designmatters.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پرده‌برداری از فضای داخلی بلندترین آسمان خراش مسکونی نیم‌کره غربی