• 7 سال پیش darbare نقد فیلم و سریال gapgraphic.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پشت صحنه “زندگی و ديگر هيچ” کيارستمی روی ديوار می‌رود