• 7 سال پیش arman جاوا اسکریپت developer.mozilla.org بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    جاوا اسکریپت از زبان MDN