• 7 سال پیش darbare درست‌نویسی persiandee.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آینده فارسی نوشتاری، فارسی گفتاری است!