• 6 سال پیش darbare درست‌نویسی virastari.persianblog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فارسی نویسی - به‎کار بردن واژه‌های فارسی یا نزدیک به فارسی به‌جای واژه‎ها‌ی غیرفارسی