• 6 سال پیش darbare درست‌نویسی vidah.rozblog.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پیاده کردن به معنای اجرا کردن،تعبیری اشتباه است