• 7 سال پیش darbare گرافیک gapgraphic.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پایان حراج هنر مدرن ساتبيز نيويورک با فروش ۱۵۷ ميليون دلاری