اینجا را ببینید.

نمی‌شود از نقاشی مدرن و امپرسیونیسم نوشت و از پل سزان یاد نکرد. در آثار به جا مانده از او استواری و نوآوری موج می‌زند، چه در ترکیب‌بندی و چه در رنگ‌آمیزی. نقش این نوآوری‌ها در آثار پیکاسو و ماتیس به خوبی دیده می‌شود و هر دوی آنها به الهام و تاثیر گرفتن از او […

آیا می‌توانید این قضیه را اثبات ریاضی کنید؟ اگر موفق شدید راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

سایت اصلی پروژه Beyond سامسونگ