اصطلاحاتی که در بافتنی به کاربرده می‌‌شوند در بافتن یک بافت خوب خیلی اهمیت دارند. یک بافنده تا به اصطلاحات بافتنی آشنایی نداشته باشد نمی‌تواند بافت مورد قبولی ارائه بدهد. در این لینک، اصطلاحات کلیدی هنر بافتنی به شیوه ای ساده توضیح داده شده است.
آموزش مرحله به مرحله و تصویری شال گردن انگشتی

بیشتر ببینید