• 8 سال پیش Phatzimo بافتنی seemorgh.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آموزش بافت دستکش های بدون انگشت