برای انتخاب یک حیوان خانگی مناسب، لازم است نکاتی جون هزینه، شرایط زندگی و نیازهای اصلی حیوان، بیماری های شایع و... را در نظر بگیریم. در این لینک نکات کلیدی و مهمی که توجه به آن ها برای انتخاب یک حیوان مناسب لازم است آورده شده است

بیشتر ببینید