http://www.chatelaine.com/recipe/desserts/lamingtons/

12

  • چوب بستني را در برش كيوي فروكنيد. شكلات تخته اي را در ميكروفر يا با روش بن ماري آب كنيد و كيوي ها را در شكلات آب كرده فروكرده تا شكلات كاملا رويه كيوي را بپوشاند سپس با چوب بستني در ليواني در يخچال قرار داده تا شكلات سفت شود. 

بیشتر ببینید